علوم زمین
معاونت پژوهش های اقتصادی .گزارش راهبردی سال 1391

دانلود :Challenges of forest and rangeland of iran.pdf - 419 KB


برچسب‌ها: جنگل و مرتع
+ نوشته شده در  سه شنبه ۵ دی۱۳۹۱ساعت 7:5  توسط صادق نظری ویشکی  | 

آشنایـــی با جنــــگل ها در ایران و جهان

مقدمه

جنگل یا طلای سبز از منابع بسیار مهم می باشد که از بزرگ ترین نعمت های خداوند و با ارزش ترین سرمایه های کشور هاست ، این نعمت های خدادادی نقش موثری در زندگی انسان ها دارند.

جنگل ها در تولید اکسیژن ، نقش به سزایی دارند . یک هکتار جنگل می تواند 2.5 تن اکسیژن تولید کند و نیز هر هکتار جنگل می تواند تا 68 تن گرد و غبار را در خود رسوب کند .

جنگل به کمک شاخ و برگ درختان از سرعت باد می کاهد و با ریشه ی گیاهان ، خاک را حفظ می کند و مانع ایجاد فرسایش می شود.

تاج درختان و پوشش کف جنگل از شدت ضربات قطرات باران به طور مستقیم بر روی خاک جلوگیری نموده و آب باران به تدریج توسط ریشه های درختان و پوشش گیاهی با فرصت و زمان بیشتری در خاک نفوذ می کند که باعث جلوگیری از فرسایش خاک می شود .

جنگل از نظر شکل ظاهری به صورت اجتماعی از درختان نمایان شده ، اما درخت ، به تنهایی تشکیل دهنده ی ساختمان واقعی جنگل نیست .

جنگل ها نقش اساسی در ترسیب کربن بازی می کنند که آنها را تبدیل به یک ابزار مهم در کاهش اثرات تغییرات اقلیمی می نماید.

جنگل ها و مراتع جزء منابع تجدید شونده می باشند که جایگاه بسیار مهمی در توسعه اقتصادی اجتماعی و شرایط زیست محیطی هر منطقه دارند ، به طوری که در چهار چوب هایی که پیش بینی شده است شامل حفظ ، احیاء ، توسعه و بهره برداری بهینه و معقول که ضامن پایداری سرمایه طبیعی می باشد اجرا شود تا این گنجینه ی با ارزش و گران بها به نسل های آینده نیز انتقال یابد . اهمیت منابع طبیعی به ویژه جنگل ها به گونه ای است که با مشاهده ی تاریخ منابع طبیعی پی به ارزش های آن می بریم تا آنجا که در متون کهن نیز از آن یاد شده است.

از جمله کارهایی که در حفظ درخت و جنگل نقش به سزایی دارد آموزش عمومی که خود شامل ( تولید و پخش برنامه تلویزیونی و رادیویی ، تهیه نشریات ترویجی و فرهنگ زیست محیطی و تشکیل سازمان های غیر دولتی NGO و ...) در زمینه منابع طبیعی انجام گیرد .

جنگل منطقه وسيعي پوشيده از درختان ، درختچه ها و گونه هاي علفي است كه همراه با جانوران وحشي نوعي اشتراك حياتي گياهي و جانوري را تشكيل داده و تحت تاثير عوامل اقليمي و خاكي قادر است تعادل طبيعي خود را حفظ كند.
حداقل سطحي كه براي تشكيل جنگل از نظر علمي لازم است بسته به نوع گونه درختي ، شرايط محيطي و غيره تغيير مي كند. اين مساحت در شرايط معمولي حداقل 3/0 هكتار ( 3 هزار متر مربع ) است. واژه ) جنگل ( از زبان سنسكريت بوده و به اكثر زبانهاي اروپايي نيز وارده شده است و به معناي طبيعي و بكر است. پراكنش جنگلها در تمام نقاط كره زمين يكسان نيست . اصولاً براي ايجاد جنگل در يك منطقه ، شرايط زيست محيطي خاصي مورد نياز است. اين شرايط عبارتند از حرارت و رطوبت كافي منظور از حرارت و رطوبت كافي براي پيدايش جنگل در يك منطقه وجود حداقل 2 ماه گرم در سال است. كه به مدت 60 روز درجه حرارت روزانه به طور متوسط از 10 درجه بالاتر باشد.
وجود رطوبت كافي يعني بارندگي، كه براي رشد جنگل حداقل به 600 ميلي ليتر بارندگي در سال نياز است و از اين مقدار حداقل نيمي از آن بايد در دوره رشد گياهي يعني دوره گرم سال ( بهار و تابستان ( ريزش كند.. برخی از فوايد درختان عبارتند از: توليد اكسيژن، جذب گرد و غبار، گاز كربنيك و ديگر گازهای شيميايی موجود در هوا، جلوگيری از نفوذ سر و صدا و تشديد آلودگی‌‌هاي خشبي و علفي خودرو پوشيده شده باشد مشروط به آن كه مساحت آن كمتر از نيم هكتار و تاج پوشش درختي آن به طور طبيعي كمتر از پنج درصد نباشد. برخی از فوايد درختان عبارتند از: توليد اكسيژن، جذب گرد و غبار، گاز كربنيك و ديگر گازهای شيميايی موجود در هوا، جلوگيری از نفوذ سر و صدا و تشديد آلودگی‌های صوتی در شهرها

برچسب‌ها: جنگل و مرتع
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۵ دی۱۳۹۱ساعت 6:37  توسط صادق نظری ویشکی  |